top of page

Missie en Kernwaarden


Ridos is een opleidingscentrum en laboratorium dat op het gebied van orthodontie in de breedste zin van het woord onderwijs en productondersteuning van hoge kwaliteit biedt. Zij heeft als doel om op het gebied van orthodontie:​

  • huidige en nieuwe generaties tandartsen op te leiden;    

  • tandartsassistenten en/of preventieassistenten op te leiden;

  • bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke orthodontische vraagstukken;

  • de digitalisering ten behoeve van orthodontische vraagstukken te optimaliseren;

  • grensverleggend onderzoek te doen

Ridos streeft ernaar de kernwaarden Innovatief, Betrouwbaar, Inspirerend, Kwaliteit en Betrokkenheid voor alle partijen waar te maken.

Missie en Kernwaarden: Over ons
bottom of page